O kreatywności

Jakie są 2 warunki sprzyjające konstruktywnej kreatywności?„a) Bezpieczeństwo psychiczne. Można je osiągnąć dzięki trzem skojarzonym ze sobą procesom:-Akceptowanie człowieka jako wartości nie podlegającej zakwestionowaniu.(…)Wynikiem wpływu postrzegania tej postawy przez jednostkę jest jej poczucie bezpieczeństwa. Stopniowo przekonuje się ona, że Read more
Read More

Lęk a zmiany

Często w gabinecie poznaje ludzi, którzy usilnie trzymają się pracy która im nie służy, w obawie przed zmianą. Praca jest zazwyczaj takim obszarem, który nie jest łatwo zmienić, choćby nawet była mało satysfakcjonująca, a atmosfera mobbingująca. Czasem komfort, wygoda Read more

Read More