przestrzeń psychoterapii i rOZWOJU

Prywatny ośrodek świadczący usługi psychologiczno – psychoterapeutyczne oraz diagnozy i doradztwa kariery​.

Sprawdź ofertę    

O nas

W swojej pracy z pacjentem integrujemy podejścia psychoterapeutyczne, aby skutecznie wspierać go w jego trudnościach osobistych i zawodowych.

Pacjentami Ośrodka są zarówno osoby mające konkretne diagnozy psychiatryczne, jak i problemy natury emocjonalnej i zawodowej o różnorodnym nasileniu. 

Za psychologią humanistyczną uznajemy, że każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia i posiada zasoby do poradzenia sobie z barierami oraz uwolnienia całego swojego potencjału.
 
Idąc tą myślą, każdy człowiek może w sobie rozwinąć cechy oraz kompetencje czy sposób funkcjonowania potrzebne mu do realizacji jego celów. Ważne jednak, aby cele te określił właściwie i miał motywację oraz chęci do ich realizacji. 

Kadra naszego ośrodka ma duże doświadczenie. Nieustannie podnosi swoje kompetencje dla dobra klientów, a pracę poddaje regularnej superwizji.  
Mamy także świadomość jak niewiele młodych osób potrafi się poruszać po rynku pracy, posiada właściwy obraz swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz umie decydować o własnej przyszłości zawodowej. Do tego boryka się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, kryzysami czy trudnościami. Chcemy takie osoby otoczyć opieką, gdyż nadal rozwiązanie systemowe w Polsce nie odpowiadają na potrzeby młodzieży. Pozostawiają ich samych sobie w tych jakże ważnych chwilach życia, które mogą decydować o przyszłości.

Dlatego oprócz dorosłym chętnie pomagamy młodzieży, rozpoczynającej proces decyzyjny odnośnie swojej drogi zawodowej, w przygotowaniu się do podjęcia ważkich decyzji mających wpływ na ich jakość życia. 

Współpracujemy z różnorodnymi firmami, czy organizacjami, które cenią zdrowie psychiczne i satysfakcję swoich pracowników  lub podopiecznych zapewniając im właściwą opiekę psychologiczno-psychoterapeutyczną w środowisku pracy. 

Zapraszamy do kontaktu.