Psychologia 
pracy i psychoterapia

Prywatny ośrodek świadczący usługi psychologiczno – psychoterapeutyczne oraz diagnozy i doradztwa kariery​.

Sprawdź ofertę    

O nas

Jesteśmy ośrodkiem, który kompleksowo pracuje z klientem. W swojej pracy integrujemy podejścia psychoterapeutyczne, aby skutecznie wspierać klienta w jego trudnościach,  jednocześnie dbając o jego życie zawodowe.

Za psychologią humanistyczną uznajemy, że każdy człowiek jest ekspertem od swojego życia i posiada zasoby do poradzenia sobie z barierami oraz uwolnienia całego swojego potencjału. 

Idąc tą myślą, każdy człowiek może w sobie rozwinąć cechy oraz kompetencje potrzebne mu do realizacji jego celów. Ważne jednak, aby cele te określił właściwie i miał motywację oraz chęci do ich realizacji. 

Mamy świadomość jak niewiele młodych osób potrafi się poruszać po rynku pracy, posiada właściwy obraz swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz umie decydować o własnej przyszłości zawodowej. Do tego boryka się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, kryzysami czy trudnościami. Nadal rozwiązanie systemowe w Polsce nie odpowiadają na potrzeby młodzieży i pozostawiają ich samych sobie w tych jakże ważnych chwilach życiaDlatego oprócz dorosłym chętnie pomagamy młodzieży, rozpoczynającej proces decyzyjny odnośnie swojej przyszłości zawodowej, w przygotowaniu się do podjęcia ważkich decyzji mających wpływ na całe przyszłe życie. 

Kadra naszego ośrodka ma duże doświadczenie. Nieustannie podnosi swoje kompetencje dla dobra klientów, a pracę poddaje regularnej superwizji.