OFERTA

Zapraszamy.

 Pracujemy z pacjentami, którzy doświadczają:

 • trudności w poradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (przygnębieniem, smutkiem, złością, poczuciem winy lub wstydu, ciągłym napięciem, lękiem), które dezintegrują działanie i codzienne funkcjonowanie,
 • powtarzających się problemów w relacjach (konflikty, napady złości, izolowanie się, poczucie osamotnienia, poczucie odrzucenia, lęk przeżywany w relacjach z innymi),
 • nasilenia się różnych, niespecyficznych objawów, m.in. takich jak: brak nadziei, poczucie bezsilności, autoagresja, chwiejność nastroju, lęk, nadmierne zamartwianie się, bezsenność, różne dolegliwości somatyczne,
 • chęć lepszego zrozumienia siebie, rozwoju, pracy nad sobą i tworzenia nowych schematów działania, radzenia sobie z problemami,
 • chęć wybrania swojej drogi zawodowej (poznanie swoich mocnych stron, kompetencji i predyspozycji zawodowych) edukacji czy kierunku przekwalifikowania,
 • problemów w akceptacji siebie
 • problemów z poczuciem własnej wartości i pewności siebie,
 • zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych (m.in. napadów paniki)
 • zaburzeń odżywiania

Cennik usług:

Sesje indywidualne Cena Czas
Konsultacja zawodowa 190 PLN 50 min
Psychoterapia indywidualna dla dorosłych 180 PLN 50 min
Psychoterapia indywidualna dla młodzieży 180 PLN 50 min
Badanie testowe Cena
Diagnoza zawodowa (3 - 4 testy m.in. NEO-FF-I, ACL itp.) - wywiad, badanie kwestionariuszowe, interpretacja, omówienie - cykl 4 – 5 spotkań 600 PLN
Diagnoza zawodowa - raport 200 PLN
MASZ PYTANIA?

  Thank you! Your message has been sent.
  Unable to send your message. Please fix errors then try again.
  ZADZWOŃ
   Numer kontaktowy

  +(48) 604 775 961

   Adres e-mail

  kontakt@osrodek-mir.pl