Jolanta Studentkowska

Pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia różnych szkół psychoterapeutycznych, indywidualnie dostosowując sposób pracy do Klienta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez PTP.

Obszary pracy: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, kryzysy, wyrażanie emocji, asertywność, rozwój osobisty, niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie, planowanie kariery zawodowej.
 
Absolwentka psychologii wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Diagnozy psychologicznej  w praktyce klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie a także Szkoły Trenerskiej w Ośrodku Intra, ekspert z zakresu zarządzania karierą zawodową. Obecnie uczestniczy w 4 letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii integracyjnej we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Mazowieckim Wojewódzkim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”, stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakładzie Karnym, Fundacjach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie współpracuje z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci gdzie w ramach Centrum Rozwoju Twojego Potencjału ”TOGO” prowadzi psychoterapię. Z sukcesem prowadziła wsparcie dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizując konsultacje indywidulne dla dorosłych i młodzieży, pacjentów po przebytym kryzysie psychicznym, pracowników zwalnianych w ramach procesów restrukturyzacyjnych w firmach, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, czy mam wracających do pracy po urlopie wychowawczym.
Specjalizuje się w psychoterapii, doradztwie kariery, diagnozie psychologicznej oraz predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc podejścia różnych szkół psychoterapeutycznych, indywidualnie dostosowując sposób pracy do Klienta. W swojej pracy korzysta z nurtu psychodynamicznego,  poznawczo-behawioralnego, systemowego, humanistycznego, a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz programów skierowanych do osób poszukujących pracy i zmieniających zawód.  Ma praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu projektów innowacyjnych, nowatorskich z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.
 
W ramach Ośrodka MiR prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię oraz zaprasza do współpracy innych specjalistów. Pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą od 13 roku życia.