O kreatywności

Jakie są 2 warunki sprzyjające konstruktywnej kreatywności?

„a) Bezpieczeństwo psychiczne. Można je osiągnąć dzięki trzem skojarzonym ze sobą procesom:

-Akceptowanie człowieka jako wartości nie podlegającej zakwestionowaniu.(…)Wynikiem wpływu postrzegania tej postawy przez jednostkę jest jej poczucie bezpieczeństwa. Stopniowo przekonuje się ona, że może być tym, kim jest, nie wstydząc się tego i nie kryjąc się za maską.(…)

-Zapewnienie klimatu, w którym nie ma oceny zewnętrznej oceny.(…)

-Empatyczne zrozumienie. Właśnie ono zapewnia najwyższe poczucie psychicznego bezpieczeństwa, kiedy zostanie dodane do poprzednich dwóch elementów…W takim klimacie możesz pozwolić wyłonić się Twojemu prawdziwemu „ja” i wyrażać jego relacje ze światem w zróżnicowanych i nowatorskich formach. To podstawowy sposób wspierania kreatywności.(…)

b) Wolność psychiczna. Gdy nauczyciel, rodzic, terapeuta pozwala jednostce na całkowitą wolność ekspresji symbolicznej, podsyca kreatywność. Owo przyzwolenie daje jednostce, całkowitą wolność myślenia, odczuwania, bycia tym, kim jest najgłębiej wewnątrz siebie.”

Carl R. Rogers „O stawaniu się osobą”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.